top of page

LIÊN HỆ PHÁT LONG

Văn phòng

Văn phòng

297 Thanh Niên, phường Hải Tân​,

tp. Hải Dương, Hải Dương

Tel: 0220 3514 885

Mobile: 0904 369 673

Website: www.phatlong.com.vn

Email: lienhe@phatlong.com.vn

Nhà máy sản xuất

Cụm Công Nghiệp 1 Thạch Khôi,

phường Thạch Khôi, tp. Hải Dương, Hải Dương

Tel: 0220 3514 885

Website: www.phatlong.com.vn

Email: lienhe@phatlong.com.vn

Logo%202020%20-%203%20-%20White_edited.p
bottom of page